Giới thiệu

Đại Đoàn – Siêng Corp là tập đoàn hoạt động kinh doanh đa ngành, được thành lập vào ngày 1/05/2001 với 25 thành viên, tiền thân là HTX Đại Đoàn – Siêng (Đại Đoàn – Siêng Co.op, năm 2005 chuyển đổi thành công ty TNHH Đại Đoàn – Siêng (DAI DOAN – SIENG COMPANY LIMITED) có trụ sở tại Ninh Bình, năm 2006 thành lập 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Du Lịch & Vận Tải Đại Đoàn Siêng có Trụ sở tại Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Giải pháp Thị Trường Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Hà Nội, năm 2007 thành lập Công ty TNHH MTV Du Lịch & Tiếp Thị Đại Đoàn – Siêng có Trụ sở tại Vĩnh Phúc, năm 2009 thành lập Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kế toán & Kiểm Toán Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Hà Nội và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Giải pháp Thị Trường Đại Đoàn – Siêng thành Công ty TNHH MTV Xây dựng & Vận tải Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Hà Nội, năm 2010 thành lập Công ty TNHH MTV Quản Trị Doanh Nghiệp Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Hà Nội và Công ty TNHH Du lịch, Xây dựng & Vận tải Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Quảng Nam, năm 2013 hợp nhất nguồn lực của 3 công ty là Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Đại Đoàn – Siêng , Công ty TNHH MTV Kế toán & Kiểm Toán Đại Đoàn – Siêng và Công ty TNHH MTV Quản Trị Doanh Nghiệp Đại Đoàn – Siêng thành Công ty TNHH MTV CEO Đại Đoàn – Siêng có trụ sở tại Hà Nội.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã, đang và sẽ ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua cũng như hiện tại và tương lai.